TestUrGut pipeline

In Vitro Diagnostics. Self-care and Digestive Disorders

Ideation

Product Definition

Product Optimitzation

Product Validation

Regulatory

Testing Service

Product Launch

Product Maintenance

Definició del panell de marcadors microbians

Definició d'un panell de marcadors microbians basats en la seva funcionalitat

Optimització en
mostres de femta

9 pacients amb SII i MII

24 subjectes sans

Validació postmàrqueting en
població diana

150 subjectes amb molèsties intestinals que s'han realitzat un TestUrGut

Validació en curs

SII, Síndrome de l’Intestí Irritable; MII, Malaltia Inflamatòria Intestinal.

El TestUrGut és un test no invasiu de suport al diagnòstic de malalties intestinals que permet conèixer l’estat general de la microbiota intestinal mitjançant la determinació d’un panell de marcadors de femta.

Situació actual: problemes i necessitats

  • La microbiota intestinal juga un paper crucial en el nostre benestar, essent considerat un òrgan més del nostre organisme.
  • Hi ha més de 10 bilions de bacteris residint en el tracte digestiu, la composició és única per a cada individu i es troba en un constant dinamisme.
  • Mantenir l’equilibri d’aquest ecosistema és imprescindible per a evitar el desenvolupament de malalties tant digestives com sistèmiques. El terme disbiosi, es refereix a l’alteració de les comunitats microbianes pròpies de l’organisme, però els bacteris implicats explícitament en aquest desequilibri no estan definits.
  • Diversos factors externs poden impactar en aquest equilibri com els antibiòtics, la dieta, l’estrès o les infeccions. A més, hi ha diferents graus de severitat, diferenciant la patològica- present en malalties com la diabetis, l’artritis reumatoide o la malaltia inflamatòria intestinal- de la transitòria.

Calen eines per a conèixer l’estat general de la microbiota, que siguin capaces de diferenciar la disbiosi patològica de la transitòria, per oferir assessorament personalitzat i millorar la salut intestinal i el benestar general dels pacients.

La nostra proposta

TestUrGut és un sistema no invasiu que permet conèixer l’estat general de la microbiota intestinal i identificar una possible disbiosi mitjançant la determinació d’un panell de marcadors microbians específic en una mostra de femta. El test permet orientar el diagnòstic de malalties intestinals i oferir assessorament personalitzat per a millorar la salut intestinal.

La definició del panell de 15 marcadors microbians s’ha basat en els aspectes favorables i no favorables per a la salut intestinal, validats científicament, que hi ha darrere de la funcionalitat d’aquests marcadors. La identificació d’aquests microorganismes de la microbiota intestinal és un punt clau per conèixer l’estat d’equilibri del sistema .

Per a oferir un test de diagnòstic no invasiu, s’ha estat optimitzant la detecció d’aquests marcadors microbians en femta. Per a això, s’ha realitzat un estudi amb un total de 24 mostres fecals de subjectes sans, amb l’objectiu d’establir uns valors de referència indicatius de salut intestinal. Posteriorment, s’ha validat en 9 pacients amb Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) i Síndrome de l’Intestí Irritable (SII). El reclutament de pacients es va realitzar a l’Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta. Per a més informació, podeu consultar els resultats presentats al XXX Congrés de la SCD 2021 aquí.

El TestUrGut està essent validat en un estudi post màrqueting per ampliar la identificació i diferenciació de la disbiosi transitòria i patològica en un total de 150 subjectes en col·laboració amb la Clínica Bofill- Centre Mèdic de Neurologia i Psicologia (NEUPSI).

Actualment, el TestUrGut s’ofereix a pacients que vulguin conèixer l’estat de la seva microbiota intestinal, així com a persones amb alteracions intestinals, al·lèrgies, alteracions dermatològiques o altres patologies, que vulguin rebre assessorament personalitzat per a millorar la seva salut intestinal. Amb la nostra investigació volem contribuir al coneixement de la microbiota intestinal i millorar el benestar dels nostres pacients.

Debido al festivo del lunes 1 de abril, sólo se recibirán muestras el martes 2 y miércoles 3 de abril.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge