RAID-Prediction

In Vitro Diagnostics. Inflammatory Bowel Disease

Ideation

Product Definition

Product Optimitzation

Product Validation

Regulatory

Testing Service

Product Launch

Product Maintenance

Definició amb biòpsies intestinals


14 pacients amb MC


5 subjectes sans

Optimització en
mostres de femta


38 pacients amb MII

SII, Síndrome de l’Intestí Irritable; MII, Malaltia Inflamatòria Intestinal

El RAID-Prediction (Risk Assessement of Intestinal Disease – Prediction) és un test no invasiu que permet predir la resposta al tractament en pacients amb Malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa mitjançant la determinació d’una firma microbiana específica en femta.

Situació actual: problemes i necessitats

  • La Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa són malalties inflamatòries cròniques que cursen amb períodes alterns d’activitat i remissió. L’etiologia d’aquestes patologies és encara desconeguda, dificultant l’elecció de la millor estratègia de tractament.
  • Els agents biològics com l’antagonista del factor alfa de necrosi tumoral (anti-TNFα) han permès un gran avenç en el tractament d’aquests pacients, millorant la seva qualitat de vida i disminuint les cirurgies i hospitalitzacions.
  • No obstant això, entre el 10 i el 30% dels pacients no respon al tractament inicial després del període d’inducció, i del 20% al 50% dels pacients requereixen optimitzar la dosi per respondre al tractament.
  • La manca de marcadors predictius comporta efectes secundaris innecessaris i una important càrrega econòmica per al sistema de salut pública.
  • La medicina personalitzada pot ser de gran ajuda en el maneig de la MII, permetent conèixer amb antelació l’estratègia més adequada per a cada pacient.

Es necessiten eines per a predir la resposta al tractament i oferir una estratègia personalitzada.

La nostra proposta

El RAID-Prediction és un sistema en desenvolupament, no invasiu, que ofereix incrementar l’eficàcia als tractaments per a pacients amb malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa amb la determinació d’una signatura microbiològica específica en la mostra fecal. El test permet millorar la qualitat de vida dels pacients i reduir importants costos associats, a través de l’aplicació de medicina personalitzada.

La definició de la signatura microbiològica es basa en l’estudi de 19 biòpsies intestinals de pacients amb malaltia de Crohn confirmats amb una colonoscòpia i amb subjectes sans, la comparació de les quals en resposta al tractament amb Adalimumab – un anti-TNF – ha permès identificar una signatura diferencial en pacients responedors. La identificació d’aquests microorganismes en la mucosa intestinal és un punt clau, ja que aquesta és més estable i resilient enfront de factors externs com la dieta. Això ens permet evitar variacions en la determinació i abastar diferents poblacions amb hàbits diferents. Aquest primer estudi s’ha realitzat juntament amb l’Hospital de Girona Dr. Josep Trueta, la Universitat de Girona i l’Institut d’Investigació Biomédica de Girona (IdIBGi).

El següent pas per a oferir un test de diagnòstic no invasiu ha estat optimitzar la detecció en femta d’aquesta signatura microbiana definida en la mucosa intestinal per a predir tant la resposta al tractament com la intervenció quirúrgica. Per aquest motiu, s’ha realitzat un estudi multicèntric observacional amb un total de 38 mostres fecals d’individus amb malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa, tractats amb diferents anti-TNF (Infliximab, Adalimumab o Golimumab) amb l’objectiu de diferenciar responedors de no responedors al tractament amb aquests agents. Van participar hospitals de referència a nivell nacional: Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’ Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Per a més informació, podeu consultar els resultats presentats al XXX Congrés de la Societat Catalana de Digestologia 2021 aquí.

Actualment s’estan duent a terme més proves de concepte que inclouen l’estudi de signatures microbianes específiques de responedors a altres mecanismes d’acció i tractaments, per incloure l’ampli ventall d’opcions disponibles i facilitar la presa de decisió en el maneig d’aquests pacients. Un cop definides totes les firmes microbianes necessàries i la seva inclusió en l’algoritme, es realitzarà la validació en una cohort externa, tal com s’ha realitzat per al desenvolupament de la resta de productes, per al seu llançament a mercat en els propers anys.

El RAID-Prediction estarà al mercat per a predir la resposta a tractament en pacients amb malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa. Amb la nostra investigació volem ajudar a fer possible el tractament personalitzat per a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge