RAID-Monitor pipeline

In vitro Diagnostics. Inflammatory Bowel Disease

Ideation

Product Definition

Product Optimitzation

Product Validation

Regulatory

Testing Service

Product Launch

Product Maintenance

Definició en biòpsies intestinals

45 pacients amb MC
25 pacients amb CU

31 subjectes sans

Optimització en mostres de femta

54 pacients amb MC (34 actius i 20 en remissió)

79 pacients amb CU (30 actius i 49 en remissió)

Validació en població diana

22 pacients actius de MC i CU
-població dels Estats Units-

319 pacients amb MC i CU

Validació en curs

MC, Malaltia de Crohn; CU, Colitis Ulcerosa

El RAID-Monitor (Risk Assessment of Intestinal Disease –Monitor) és un test no invasiu, còmode i precís per al seguiment de la Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa mitjançant la determinació d’una signatura microbiana en femta.

Situació actual: problemes i necessitats

  • El terme Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) es refereix a un conjunt de malalties que afecten al tracte digestiu causant processos inflamatòris, essent la Malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa les principals.
  • En les últimes dècades la seva incidència ha augmentat als països industrialitzats, on s’estima que afecta a més de 2,5 milions a Europa i 1 milió als E.U.A.
  • Degut a la naturalesa crònica de totes dues condicions i el seu curs altern de períodes d’inflamació activa i períodes de remissió es requereix una avaluació contínua de la malaltia per a adaptar l’estratègia terapèutica i limitar la seva progressió i complicacions.
  • La colonoscòpia és el procediment a seguir per a comprovar de manera precisa l’estat de l’activitat de la malaltia, però pel seu cost i el risc es prefereixen mètodes no invasius. No obstant això, les proves disponibles actualment no tenen prou capacitat pel que s’utilitzen en combinació amb les tècniques endoscòpies.

Es requereixen proves no invasives que correlacionin significativament amb l’activitat endoscòpica per al seguiment de la MII.

La nostra proposta

El RAID-Monitor és un sistema patentat no invasiu que ofereix un seguiment precís de l’estat de l’activitat de la malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa amb la determinació d’una signatura microbiològica específica en la mostra fecal. La capacitat diagnòstica del test es correlaciona significativament amb l’activitat endoscòpica d’aquests pacients, oferint una alternativa més eficaç que les proves actuals i permetent reduir el nombre de colonoscòpies a realitzar per al seguiment de la malaltia inflamatòria intestinal.

La definició de la signatura  microbiològica es basa en l’estudi de 101 biòpsies intestinals de pacients amb MII i subjectes sans, la comparació de les quals ha permès identificar una signatura diferencial en pacients amb la malaltia activa. La identificació d’aquests bacteris en la mucosa intestinal és un punt clau, ja que aquesta és més estable i resilient enfront de factors externs com la dieta. Això ens permet evitar variacions en la determinació i abastar diferents poblacions amb hàbits diferents. Aquest primer estudi s’ha realitzat a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta amb la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi).

El següent pas per a oferir un test de monitoratge de l’activitat no invasiu ha estat optimitzar la detecció en femta d’aquesta firma microbiana definida a la mucosa intestinal. Per a això, s’ha realitzat un estudi multicèntric amb un total de 133 mostres fecals d’individus amb Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa amb un estat d’activitat conegut. Van participar hospitals de referència a nivell nacional: Hospital Universitari de Girona Dr.Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut de Assistència Sanitària (IAS) i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Per a més informació, podeu consultar els resultats publicats aquí (Amoedo J, et al. 2019).

Per validar que els resultats de la prova de concepte són extrapolables a altres poblacions amb diferents hàbits, s’ha realitzat un estudi pilot amb 22 pacients americans de l’hospital Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston (EE. UU.), on no s’han observat diferències significatives en la capacitat diagnòstica del RAID-Monitor. A més, actualment s’està duent a terme una validació en una cohort externa amb l’objectiu de reclutar un mínim de 319 subjectes amb la Malaltia de Crohn i Colitis Ulcerosa. L’estudi es realitza en col·laboració amb l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’Hospital General de Granollers.

El RAID-Monitor estarà al mercat per a individus majors d’edat diagnosticats de Malaltia de Crohn o Colitis Ulcerosa que vulguin conèixer l’estat de l’activitat de la malaltia. Amb la nostra investigació volem millorar la qualitat de vida dels pacients oferint un seguiment ràpid, còmode i precís.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge