RAID-CRC pipeline

In Vitro Diagnostics. Colorrectal cancer

Ideation

Product Definition

Product Optimitzation

Product Validation

Regulatory

Testing Service

Product Launch

Product Maintenance

Definició en biòpsies intestinals

60 pacients amb CCR

20 subjectes sans

Optimització en mostres de femta

450 subjectes amb simptomatologia compatible amb CCR

189 subjectes de població de cribratge (≥50 anys, FIT+, asimptomàtics)

Validació població diana

327 subjectes de població de cribratge (≥ 50 anys, FIT +, asimptomàtics)

2.800 subjectes de població de cribratge (≥ 50 anys, FIT +/-, asimptomàtics)

CCR, Càncer Colorrectal; FIT, Fecal Immunochemical Test.

El RAID-CRC (Risk Assessment of Intestinal Disease – Colorectal Cancer Diagnosis) és un test no invasiu, ràpid, de fàcil ús i econòmic per pre-diagnositicar el càncer colorectal i determinar el risc en etapes prèvies mitjançant biomarcadors en mostres de femta

Situació actual: problemes i necessitats

  • El càncer colorectal (CCR) és el tercer càncer amb major incidència i el segon en mortalitat, segons l’OMS.
  • Les guies europees recomanen la prevenció del CCR basada en la detecció de risc poblacional (persones de 50 a 75 anys).
  • Els programes de cribratge actuals utilitzen el test de sang oculta en femta (Fecal Immunochemical Test, FIT). No obstant això, la sang no és un marcador específic de CCR, implicant una alta taxa de falsos positius i un elevat nombre de colonoscòpies innecessàries.

Es requereixen proves no invasives que permetin una detecció precoç i precisa del CCR

La nostra proposta

El RAID-CRC és un sistema patentat no invasiu que complementa el cribratge nacional de Càncer Colorectal (CCR) basat en el test immunològic de sang oculta en femta (FIT) amb la determinació de la signatura microbiològica del CCR en la mostra fecal. El test presenta major precisió i capacitat de detecció de la lesió precancerosa, oferint tranquil·litat, comoditat i reducció de colonoscòpies innecessàries.

La definició de la signatura microbiològica es basa en l’estudi de 80 biòpsies intestinals amb CCR i subjectes amb colonoscòpia normal, la comparació de les quals ha permès identificar una signatura diferencial en pacients amb la malaltia. La identificació d’aquests bacteris en la mucosa intestinal és un punt clau, ja que aquesta és més estable i resilient enfront de factors externs com la dieta. Això ens permet evitar variacions en la determinació i abastar diferents poblacions amb hàbits diferents. Aquest primer estudi clínic s’ha realitzat a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

El següent pas per a oferir un test de diagnòstic no invasiu ha estat optimitzar la detecció en femta d’aquesta signatura bacteriana definida en la mucosa intestinal. Per això, s’ha realitzat un estudi multicèntric amb mostres fecals de 450 individus amb simptomatologia compatible amb CCR que es van realitzar una colonoscòpia i 189 subjectes de població de cribratge amb un resultat positiu en el test de sang oculta en femta. Van participar els cinc hospitals líders en oncologia: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut de Salut (IAS), el Consorci Hospitalari de Vic i el Complex Hospitalari d’Orense. Per a més informació, podeu consultar els resultats publicats de l’estudi aquí (Malagón, et al. 2019 Malagón, et al. 2020).

Els resultats de la prova de concepte han estat validats en cohorts externes amb un total de 327 subjectes de població de cribratge FIT +, en col·laboració amb Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut de Salut (IAS). A més, per finalitzar la validació de RAID-CRC s’ha realitzat un estudi clínic amb 2.800 pacients de població de cribratge alemany en col·laboració amb el centre de recerca del càncer referent a nivell europeu German Cancer Research Center (DKFZ).

Actualment, el RAID-CRC s’ofereix a individus majors d’edat que presentin simptomatologia compatible amb CCR o que tinguin interès en realitzar-se un control rutinari per a la detecció precoç del càncer colorectal. Amb la nostra investigació volem posar a l’abast de tothom una eina precisa i còmoda per a la prevenció d’aquesta malaltia.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge