Avís legal

Informació legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el contingut d’aquesta pàgina web https://goodgut.eu/ (en endavant, la “Web”) pertany a GOODGUT, S.L.U., companyia registrada al Registre Mercantil de Girona TOM 2982, FOLI 164, SECCIÓN 8, FULL GI 56511 amb domicili social registrat a Parc Científic i Tecnològic UdG (Edificio Centro de Empresas), calle Pic de Peguera, 11 de Girona i amb CIF nº B55206916 .

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la següent pàgina web https://goodgut.eu/. L’’accés a la web implica l’adquisició de la condició d’usuari i amb ella, l’acceptació de les condicions d’ús de la web. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se de l’ús del lloc web. La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de GOODGUT S.L.U. L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per GOODGUT S.L.U., a la web o als seus continguts. El titular de la web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

GOODGUT S.L.U., és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això, tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part de www.goodgut.eu són de titularitat exclusiva de GOODGUT S.L.U. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de GOODGUT S.L.U. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de GOODGUT S.L.U. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. GOODGUT S.L.U. es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin. GOODGUT S.L.U. no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de GOODGUT S.L.U.

Responsabilitats i garanties

GOODGUT S.L.U. declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnología, permeten el correcte funcionament de la web així com l’absencia de virus i components danyins. No obstant això, GOODGUT S.L.U. no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:
  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.
  • L’absència de virus i/o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de GOODGUT S.L.U.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, GOODGUT S.L.U. no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
  • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.
  • Contingut i uso Propietat intel·lectual i industrial.
GOODGUT S.L.U. podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparación, actualització o millora. En conseqüencia, GOODGUT S.L.U. no será, en cap cas, responsable per qualsevol dany o perjudici que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, GOODGUT S.L.U., comunicarà a l’usuari, amb antel·lació suficiente, la data prevista per la suspensió dels continguts. Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), GOODGUT S.L.U., es compromet a l’eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que puguessin afectar o ser contraris a la legislación vigente, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de GOODGUT S.L.U. amb la finalitat de poder dur a terme els serveis contractats. En compliment amb la normativa vigent, GOODGUT S.L.U. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que GOODGUT S.L.U es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraces. D’acord amb la normativa en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al tractament d’aquests, la petició s’haurà de dirigir al següent correu electrònic: privacy@goodgut.eu.

Política d’enllaços

El nostre servei pot contenir enllaços a altres llocs que no gestionem nosaltres. Si vostè fa clic en un enllaç de tercers, se li dirigirà al lloc web d’aquesta tercera part. Li recomanem encaridament que revisi la política de privacitat de cada lloc web que visiti. No tenim control ni assumim cap responsabilitat pel contingut, política de privacitat o pràctiques dels llocs web o serveis de tercers. GOODGUT S.L.U. tampoc controla el contingut d’altres llocs des dels quals es pugui accedir a aquest lloc web i es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Reserva del dret a modificar el present avís legal

GOODGUT S.L.U. es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per GOODGUT S.L.U. o per decisions estratègiques de la companyia.

Legislació aplicable

Aquestes condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis d’Espanya.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge