picture


Mercat global

  • La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII) és un conjunt de malalties que provoquen processos inflamatoris a l’aparell digestiu. La seva incidència ha augmentat al llarg de les últimes dècades als països industrialitzats, on s’estima que afecta més de 2,5 milions de persones en Europa i 1 milió de persones als EUA.
  • La malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa son les dues formes principals de MII. Ambdues condicions comparteixen la naturalesa crònica, alternant períodes de inflamació activa amb períodes de remissió, de manera que requereixen una avaluació contínua de l’activitat que permet adaptar l’estratègia terapèutica i limitar la progressió de la malaltia i les seves complicacions

La nostra proposta

La firma microbiològica ha estat definida en 111 biòpsies intestinals de pacients de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa, en què s’ha avaluat la seva activitat endoscòpica. La identificació d’aquests bacteris en la mucosa intestinal adherent permet evitar les variacions en la determinació degudes a canvis dietètics i poblacionals. Aquest estudi clínic ha tingut lloc a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

L’optimització de la firma microbiològica en mostra de femta s’ha dut a terme a través d’un estudi multicèntric amb 133 pacients de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa. Els hospitals que hi ha participat són l’Hospital Universitari Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Germans Trias i Pujol.

La validació clínica s’ha realitzat a través d’un estudi multicèntric amb 100 pacients de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa a l’Hospital Universitari Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Germans Trias i Pujol.

A més a més, la capacitat del RAID-Monitor s’ha contrastat amb una cohort de pacients de malaltia de Crohn i colitis ulcerosa procedents del Deaconess Beth Israel de Boston, EUA.

RAID-Monitor està al mercat per a pacients diagnosticats de malaltia de Crohn o colitis ulcerosa.