picture


Mercat global

  • Un 11% de la població mundial està afectada per la síndrome de l’intestí irritable (SII), patologia que es troba en el top 10 de les malalties més difícils de diagnosticar segons la llista de Fleming.
  • No existeix un test diagnòstic en positiu de la SII, actualment el seu diagnòstic consisteix en la realització d’una sèrie de proves per tal de descartar altres malalties que pugin imitar la SII.
  • La malaltia inflamatòria intestinal (MII), que afecta a 50 milions de persones a tot el món, és una de les malalties que poden imitar la SII i el seu diagnòstic demana de la realització de proves invasives.
  • S'estima que fins al 45% dels pacients esperen més 1 any per al diagnòstic d'aquestes patologies, mentre que fins al 17% esperen més de 5 anys.

La nostra proposta

La SII i la MII són malalties intestinals cròniques que es caracteritzen per períodes intermitents de brots d’activitat o remissió, fet que complica diagnòstic inicial i el seguiment d’aquestes malalties amb tècniques invasives i tractaments agressiu.

Gràcies al RAID-Dx de GoodGut es pot realitzar un diagnòstic no invasiu de la SII  de forma ràpida i eficaç mitjançant una prova de femta d’alta sensibilitat i especificitat que, a més, distingeix la síndrome de l’intestí irritable de la malaltia inflamatòria intestinal sense necessitat d’una colonoscòpia.
El RAID-Dx millorarà significativament la qualitat de vida dels pacients.