RAID-Dx pipeline

In vitro Diagnostics. Irritable Bowel Syndrome

Ideation

Product Definition

Product Optimitzation

Product Validation

Regulatory

Testing Service

Product Launch

Product Maintenance

Definició en biòpsies intestinals

10 pacients amb SII
56 pacients amb MII


31 subjectes sans

Optimització i validació en mostres de femta

80 pacients amb SII 58 pacients amb MII


74 subjectes sans

MII, Malaltia Inflamatòria Intestinal; SII, Síndrome de l’Intestí Irritable

El RAID-Dx (Risk Assessment of Intestinal Disease – Diagnosis) és el primer test no invasiu per al diagnòstic precís i fiable de la Síndrome de l’Intestí Irritable mitjançant la determinació d’una firma bacteriana en una mostra de femta.

Situació actual: problemes i necessitats

  • Un 9,2% de la població mundial pateix la Síndrome de l’Intestí Irritable (SII), una patologia que es troba en el top 10 de les malalties més díficils de diagnosticar segons la llista de Fleming.
  • No existeix un test diagnòstic en positiu de la SII, i actualment el seu diagnòstic consisteix en l’aplicació dels criteris roma IV i la realització d’una sèrie de proves per descartar altres malalties que puguin imitar la SII.
  • La Malaltia Inflamatòria Intestinal (MII), que afecta 50 milions de persones a tot el món, és una de les malalties que poden imitar la SII i per al seu diagnòstic es requereix la realització de proves invasives.
  • S’estima que fins al 45% dels pacients esperen més d’1 any per al diagnòstic d’aquesta patologia, mentre que fins el 17% esperen més de 5 anys.

Es requereixen proves no invasives per al diagnòstic en positiu de la SII

La nostra proposta

El RAID-Dx és un sistema patentat no invasiu que ofereix un diagnòstic en positiu de la SII amb la determinació de la signatura microbiològica de la malaltia en la mostra fecal. El test permet escurçar el temps de diagnòstic i permet avançar l’accés al tractament adequat per al pacient. A més, també és capaç de diferenciar la SII de la MII sense necessitat de proves invasives.

La definició de la signatura microbiològica es basa en l’estudi de 111 biòpsies intestinals amb SII, MII i voluntaris sans, la comparació de les quals ha permès identificar una signatura diferencial en pacients amb SII. La identificació d’aquests microorganismes en la mucosa intestinal és un punt clau, ja que aquesta és més estable i resilient enfront de factors externs com la dieta. Això ens permet evitar variacions en la determinació i abastar diferents poblacions amb hàbits diferents. Aquest primer estudi s’ha realitzat conjuntament amb la Universitat de Girona, l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (idIBGi) i l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

El següent pas per a oferir un test de diagnòstic no invasiu ha estat optimitzar i validar la detecció en femta d’aquesta firma microbiana definida a la mucosa intestinal. Per això, s’ha realitzat un estudi multicèntric amb un total de 212 mostres fecals d’individus amb SII i MII diagnosticats d’acord amb els criteris actuals i confirmats amb una colonoscòpia i amb subjectes sans. Van participar hospitals de referència a nivell nacional i internacional: Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, el Centre Mèdic Teknon i el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston. Per a més informació, podeu consultar els resultats publicats de l’estudi aquí (Ramió-Pujol, et al. 2020).

Actualment, el RAID-Dx s’ofereix a pacients amb dolor abdominal recurrent i alteracions en la freqüència i consistència de les deposicions. Amb la nostra investigació volem donar resposta a les molèsties intestinals i millorar la qualitat de vida dels pacients.

És vostè professional sanitari o de laboratori?

Vostè està accedint a la pàgina web goodgut.eu, dirigida a difondre informació tècnica sobre el diagnòstic de malalties digestives.

La informació continguda en aquesta pàgina està destinada exclusivament a professional sanitari i/o de laboratori amb la capacitat de diagnosticar malalties digestives i/o analitzar la microbiota, pel que es requereix de formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Si vostè no és un professional sanitari i/o de laboratori qualificat, GoodGut no es fa responsable dels prejudicis que pugui patir per les decisions basades en el contingut d’aquesta pàgina o de qualsevol dels seus enllaços. La informació proporcionada a goodgut.eu serveix per recolzar, no reemplaçar, la relació que existeix entre un pacient/visitant d’aquest lloc web i el seu metge