picture

Protecció del medi ambient: col·laborem amb la protecció del medi ambient mitjançant la recollida selectiva de residus i la gestió intel·ligent de les existències per reduir consums innecessaris i l'expiració de productes.

Hospitals: els nostres productes es conceben en l'àmbit de política sanitària tant privada com pública amb l'objectiu que estiguin a l'abast de tothom.

Igualtat: promovem la igualtat de sexes i la conciliació laboral a la feina oferint un horari flexible.

Sobre GoodGut

Som una empresa biotecnològica que es dedica a la recerca i desenvolupament (R+D) de sistemes no invasius de suport al diagnòstic i al tractament de malalties digestives basats en la microbiota intestinal com a factor determinant.

Actualment, estem desenvolupant els tests no invasius RAID-CRC (càncer colorectal) i RAID-CD (IBD) i el prebiòtic Previpect.

Llegeix més