17 abr.

El doctor Julià Panés s’uneix al consell assessor de GoodGut

El doctor Julià Panés s’uneix al consell assessor de GoodGut

GoodGut ha incorporat al seu consell assessor al Dr. Julià Panés, reconegut especialista en malaltia inflamatòria intestinal (MII). Panés és director del grup de recerca de MII de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) i cap de la Unitat de MII a l’Hospital Clínic de Barcelona. El seu equip publica una mitjana anual de 20 articles científics en revistes d’alt prestigi com New England Journal of Medicine, Lancet i Gastroenterology.

En la trajectòria de Panés consten més de 300 publicacions, 500  intervencions a congressos i la pertinença a organitzacions d’àmbit mundial sobre digestologia com són l’Associació Americana de Gastroenterologia (AGA), la Unió Europea de Gastroenterologia (UEG) o l’Organitzacó Europea de Crohn i Colitis (ECCO) i la Organització Internacional per l’estudi de la Malaltia Inflamatòria Intestinal (IOIBD).  És també professor de la Universitat de Barcelona. El 2013 va rebre el Premi a l’Excel·lència Professional de part del Col·legi de Metges de Barcelona.

Panés és el quart membre del consell assessor de GoodGut, juntament amb el doctors Antoni Castells i Fermín Mearin, i l’empresari Gabriel Masfuroll.

GoodGut està desenvolupant diversos tests no invasius basats en la microbiota intestinal per al diganòstic precoç de malalties digestives com el RAID-CD per a MII i la síndrome de l’intestí irritable.

14 març

21ª Reunión de la Asociación Española de Gastroenterología

21ª Reunión de la Asociación Española de Gastroenterología

Fecha: del 14 al 16 de marzo de 2018
Lugar: Hotel Meliá Castilla · Madrid

En la 21ª Reunión de la Asociación Española de Gastroenterología se presentarán los mejores trabajos de investigación y se abordarán temas de actualidad a través del programa científico en el cual participará activamente GoodGut:

“RAID-IBS Diagnosis: un nuevo método no invasivo para el diagnóstico del síndrome del intestino irritable” (15 de marzo – De 8.20 h a 8.30 h)

“RAID-CRC: el uso de una firma bacteriana en heces como nueva herramienta para el cribado del cáncer colorrectal” (15 de marzo – De 9.45 h a 9.55 h)

“RAID-CD Monitor: nuevo método no invasivo para determinar la actividad endoscópica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal” (16 de marzo – De 11.30 h a 11.40 h)

Además GoodGut presentará un póster en la sección de oncología gastrointestinal:

“Biomarcadores específicos para cáncer colorrectal y EII presenta abundancias parecidas en portadores del síndrome de Lynch sanos y pacientes con lesiones cancerosas”

Más información

10 març

GUT Microbiota For Health World Summit 2018

GUT Microbiota For Health World Summit 2018

Date: 10-11 March, 2018
Place: Barceló Aran Mantegna Hotel · Rome (Italy)

GUT Microbiota For Health World Summit 2018 will provide clinical researchers and healthcare professionals. The event will host a selection of plenary sessions and smaller group workshops with participation of an elite worldwide group of health care professionals looking to get up to date on the latest clinical applications of gut microbiota.

GoodGut will present four posters:

“RAID-CRC: a new non-invasive tool for colorectal cancer screening based on bacterial signatures”
“RAID-IBS Diagnosis: a new non-invasive method to support the irritable bowel syndrome diagnosis”
“RAID-CD Monitor: a new non-invasive method to determine endoscopic activity in inflammatory bowel disease”
“Faecal biomarkers show similar abundances in healthy Lynch syndrome and patients with colorectal cancer”

More information

 

14 febr.

El test de GoodGut per càncer de còlon, un dels projectes que impulsarà el CIMTI

El test de GoodGut per càncer de còlon, un dels projectes que impulsarà el CIMTI

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI), que es va crear el 2017 impulsat per la Fundació Leitat amb el suport del Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, ha seleccionat el test RAID-CRC de GoodGut com un dels projectes d’innovació sanitària a Catalunya que milloraran la qualitat de vida dels pacients.

El test RAID-CRC és un mètode no invasiu que permetrà prevenir i diagnosticar el càncer colorectal de forma més efectiva i evitarà colonoscòpies innecessàries. Recentment, s’ha publicat resultats positius del primer estudi clínic.

Els projectes que impulsa el CIMTI es troben en fase de desenvolupament i han estat seleccionats “de manera molt rigorosa centrant-se en aquells que puguin causar un gran impacte global en la salut i que tinguessin viabilitat” ha explicat Manel Balcells, director del centre.

El CIMTI té un acord de col·laboració amb el CIMIT de Boston, un dels centres més importants del món en innovació en el qual s’emmiralla.

Dels projectes seleccionats que ja estan en marxa, tots han estat impulsats per hospitals públics i ara el CIMTI els donarà suport per trobar nou finançament: “Ja hi ha inversos privats interessats a finançar aquests projectes i el CIMTI actua de mitjancer” ha dit Balcells. En el cas de GoodGut, hi ha una ronda oberta de 4 milions d’euros per portar el nou test al mercat de cara finals de 2019.

Pots ampliar aquesta informació en les notícies publicades als diaris Ara i La Vanguardia.

06 febr.

Dr. Antoni Castells: “Hem d’avançar-nos a l’aparició del càncer colorectal”

Dr. Antoni Castells: “Hem d’avançar-nos a l’aparició del càncer colorectal”

El doctor Antoni Castells, especialista en gastroenterologia, és director mèdic de l’Hospital Clínic de Barcelona, co-coordinador del programa de detecció de càncer colorectal de Barcelona i assessor mèdic de l’empresa biotecnològica GoodGut. En l’àmbit de la investigació, Castells lidera el Grup de Recerca Oncològica Gastrointestinal i Pancreàtica de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i del Centre d’Investigació Biomèdica en Malalties hepàtiques i Digestives (CIBERehd). L’entrevistem perquè GoodGut acaba de presentar els primers resultats positius de l’estudi clínic realitzat amb el nou test no invasiu RAID-CRC per a la prevenció i diagnòstic precoç del càncer de còlon i recte que podria estar al mercat el 2019.

Quins són els reptes més urgents en la lluita contra el càncer colorectal?

Els grans reptes genèrics que tenim avui en la recerca contra el càncer de còlon i recte per a mi són tres. El primer és intentar que els tractaments siguin més efectius i menys tòxics, matèria que s’ha anat avançant força en els últims anys i on el pronòstic ha millorat. El segon és buscar mètodes de diagnòstic que siguin menys invasius. Actualment, el majoritari és la realització de colonoscòpies, una prova molt bona i molt efectiva, però que és invasiva i requereix fer una preparació, amb la qual cosa, tot i que són molt baixes, hi pot haver complicacions derivades d’aquest procediment. I el tercer, és avançar-nos a l’aparició del càncer i establir estratègies que ens permetin prevenir-lo. Detectar-lo en una fase prèvia, el que diem pòlip o adenoma, evita que aquesta lesió avanci fins a convertir-se en càncer.

Aquests reptes són a escala global?

Sí, a la majoria de països desenvolupats aquesta etapa de prevenció o de recerca en el camp de la prevenció estem més o menys igual.

L’estat primari del pòlip no es diagnostica actualment?

Sí, tenim diverses maneres de detectar-lo en aquesta fase. La més efectiva és la colonoscòpia. Com comentava abans, és una eina que fem servir molt perquè permet detectar lesions molt petites, com per exemple, els pòlips. Després hi ha altres mètodes que permeten identificar persones que amb una elevada probabilitat tindran aquesta lesió i que, per tant, es mereixen que se’ls faci aquesta colonoscòpia. Dins d’aquests mètodes, que anomenem marcadors, el més habitual és el de detectar sang a la femta. Trobar sang a la femta pot voler dir moltes altres coses, no necessàriament ni un pòlip ni un càncer, però si el trobem, considerem que aquesta persona mereix que se li faci una colonoscòpia. La recerca d’empreses com Goodgut ens estan proposant altres marcadors, en diferents fases de desenvolupament i d’arribada al mercat, que també pretenen el mateix però sense ser invasius i amb més eficiència.

Com valora la situació dels programes preventius que tenim a Catalunya?

Fa deu anys no existien, o hi havia algun estudi pilot, i actualment tota la població de Catalunya està coberta amb aquests programes que han demostrat disminuir la mortalitat per càncer de còlon. Hem d’estar satisfets com a país que els tinguem implantats. Ara bé, qualsevol programa preventiu o terapèutic sempre és susceptible d’intentar buscar estratègies que siguin encara més sensibles i específiques i que millorin els resultats en mortalitat i en l’estalvi de recursos com podria ser el nou test que està desenvolupant GoodGut.

A l’Estat espanyol funciona diferent?

Com que a Espanya el sistema sanitari està descentralitzat, cada comunitat autònoma ha escollit la manera de dur a terme la prevenció del càncer colorectal. En aquests moments, totes les comunitats autònomes tenen algun programa de prevenció de càncer de còlon, algunes en una fase molt inicial i altres ja l’han estès a tota la població com el País Basc, el País Valencià i Navarra.

“Els primers resultats demostren que el RAID-CRC és una prova més específica que el test de sang oculta en femta”

Vostè és membre del consell assessor de GoodGut, biotecnològica que desenvolupa el test RAID-CRC. Quin és l’avenç que aportarà aquest test en la prevenció i el diagnòstic del càncer de còlon i recte?

Aquest test és molt innovador perquè és la primera vegada que s’utilitzen marcadors derivats de les bactèries que tenim al budell per poder identificar les persones que tenen càncer o pòlips. No sabem ben bé si els canvis a la flora precedeixen al càncer o el càncer canvia la flora però, en qualsevol cas, el que veiem és que aquests marcadors microbians identifiquen les persones que tenen aquestes lesions. Per tant, amb els resultats actuals, que encara són primerencs, veiem que hi ha aquesta correlació. Si aquests resultats es confirmen amb estudis més grans, sobretot en població que no té símptomes ni cap mena de manifestació que faci pensar que tenen càncer, que és la població que nosaltres considerem susceptible de cribratge o de prevenció, el RAID-CRC pot ser una prova més específica que el test de sang oculta en femta actual. Això vol dir que ens permetria estalviar colonoscòpies innecessàries a persones que donen positiu al test de sang i que, efectivament, no tenen càncer, amb els beneficis que això representa tant per a la persona com per al sistema sanitari.

El RAID-CRC es validarà ara en una població més àmplia?

Sí, properament s’iniciarà un estudi de validació amb 2.800 persones a Alemanya, país on la prevenció en el càncer colorectal es fa mitjançant la colonoscòpia. D’aquesta manera tindrem colonoscòpies de persones que tenen càncer, persones que tenen pòlips i persones sanes. Això ens permetrà acabar de validar la utilitat del RAID-CRC.

En el cas que els resultats de l’estudi final siguin positius, Catalunya se situarà de nou al capdavant d’un avenç en recerca biomèdica?

En el camp de la prevenció del càncer de còlon estem en una posició molt favorable. Voler confirmar els resultats que s’han obtingut fins ara amb aquesta cohort gran de persones que tenen risc de tenir càncer de còlon sens dubte consolidaria la posició del nostre país arreu del món.

Segons l’Organització Mundial de la Salut el càncer colorectal és el tercer de més incidència a tot el món.

És així, el que passa és que canvia molt la incidència en funció dels països que tenim en compte. Per exemple, si agafem només els països occidentals d’Europa, els Estats Units i Àsia no tan sols és el tercer, sinó que passa a ser el segon en dones.

Pot fer una previsió de futur sobre la seva incidència?

La tendència que hem vist en els últims anys en la majoria de països que no hi ha hagut cribratge de càncer colorectal és que la incidència ha anat augmentant. El que també s’està començant a veure és que en els països que han posat en marxa programes preventius aquesta incidència s’ha estabilitzat i hi ha indicis que en alguns comença a baixar.

Foto: Hospital Clínic de Barcelona

19 gen.

GoodGut prova un test més eficaç per a prevenir el càncer colorectal

GoodGut prova un test més eficaç per a prevenir el càncer colorectal

GoodGut presenta dades positives del test RAID-CRC que podrà millorar la detecció precoç del càncer colorectal (CRC): redueix un 55% els falsos positius que s’obtenen amb el test de sang oculta en femta, ja que la sang no és un marcador específic de CRC, i conseqüentment la necessitat d’haver de realitzar colonoscòpies als individus afectats.

Aquestes conclusions s’extreuen de l’estudi multicèntric en 450 pacients amb clínica suggestiva de CCR que se’ls ha practicat una colonoscòpia, en el qual han participat cinc centres capdavanters a Catalunya en oncologia: l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia, l’Institut Assistència Sanitària i el Consorci Hospitalari de Vic.

Actualment, el programa de cribratge de càncer de còlon i recte a Catalunya fa servir el test de sang oculta en femta immunoquímic. Aquest test és eficaç i econòmic, però presenta un baix valor predictiu positiu (8%) per a càncer i, per tant, genera un alt nombre de falsos positius i colonoscòpies innecessàries. La millora que aporta el RAID-CRC és que complementa el cribratge actual amb la signatura microbiològica de CRC en la mostra fecal.

“Els resultats de l’estudi proven que la combinació del RAID-CRC amb el FIT detecta el CCR amb una sensibilitat del 94% i la neoplàsia avançada amb una sensibilitat del 80%” explica el Dr. Xavier Aldeguer, director mèdic de GoodGut i cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. Aldeguer fa més de 10 anys que investiga la microbiota intestinal.

D’altra banda, el Dr. Antoni Castells, co-coordinador del programa de detecció del càncer colorectal de Barcelona, remarca que el nou abordatge “si es confirmen aquests resultats en població de cribratge, podria permetre reduir el 32% de colonoscòpies innecessàries i detectar el 59% de lesions precanceroses”. L’estalvi associat només a colonoscòpies representaria, com a mínim, més de 5,5 milions d’euros per ronda de cribratge cada dos anys i augmentaria la sensibilitat per la lesió precancerosa (diagnosticar la malaltia en un estadi previ).

Tercer càncer amb més incidència mundial

El CCR és el tercer càncer més incident i mortal a escala mundial, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Cada setmana es diagnostiquen més de 500 nous casos de càncer de còlon a Espanya, 8.600 a Europa i 2.500 als Estats Units. Per aquest motiu s’han instaurat polítiques de cribratge poblacional que permetin la seva detecció precoç mitjançant eines no invasives.

La implementació de RAID-CRC “generarà un benefici important a la societat ja que el sistema de cribatge actual és més de diagnòstic precoç que preventiu” matisa Mariona Serra, CEO de GoodGut. Serra explica també que el proper pas és la validació d’aquests resultats en una població major, fer el registre CE del test i la seva sortida al mercat a finals de 2019.

08 nov.

Jornada “StartUp Girona”

Jornada “StartUp Girona”

Jornada “Empreses Emergents i Finançament” StartUp Girona

Dia/Mes: 8 de novembre

Hora: 12:25 h a 13:20 h

TAULA RODONA: EMPRESES EMERGENTS

  • Francesc Destrée, cofundador de Xerpa d’Andorra
  • Joan Folguera, director executiu INTECH3D de Lleida
  • Mariona Serra, Goodgut de Girona
  • Julià Carboneras, Conductr de Girona
  • Josep Gala, CIB (Culinary Institute of Barcelona)
  • Paul Costaseca, Flipr de Perpinyà
  • Moderador: Sr. Jaume Fàbrega, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona

Lloc: Auditori – Palau de Congressos de Girona

Més informació

10 oct.

GoodGut estrena noves instal•lacions al Parc Científic de Girona

GoodGut estrena noves instal•lacions al Parc Científic de Girona

GoodGut s’ha traslladat a un nou espai del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona equipat amb tecnologia d’última generació, com les cabines de bioseguretat de classe II, i que facilita la interacció entre l’equip format per científics i professionals en desenvolupament de negoci.

Aquest canvi coincideix en un moment clau per a l’empresa biotecnològica, que està a punt de presentar resultats clínics del seu pipeline de sistemes no invasius per millorar el diagnòstic precoç del càncer de còlon, la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, entre d’altres malalties inflamatòries intestinals (MII). L’objectiu de GoodGut és tenir aquests productes al mercat de cara el 2019.

GoodGut es va crear el 2014 com a spin-off de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta de la mà de Mariona Serra, Xavier Aldeguer i Jesús Garcia-Gil. “Valorem molt treballar en un entorn científic i empresarial en una ciutat de gran atractiu com és Girona i estar al cor d’un clúster en ciències de la vida reconegut internacionalment com és la BioRegió de Catalunya” remarca Mariona Serra, CEO de la companyia. Actualment, al Parc de la UdG hi ha més de 140 empreses, grups de recerca i institucions.

10 oct.

GoodGut llança nou web amb el seu ‘pipeline’ de salut digestiva

GoodGut llança nou web amb el seu ‘pipeline’ de salut digestiva

Les malalties digestives presenten un alt índex d’incidència i tenen un impacte crònic i greu en la vida quotidiana de les persones. GoodGut acaba de llançar un nou web (www.goodgut.eu), sota el lema Enhancing digestive health, on presenta el seu pipeline de sistemes no invasius i prebiòtics per millorar el diagnòstic i el tractament del càncer de còlon, la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa, entre d’altres. Aquests productes es troben en fase clínica i està previst portar-los al mercat el 2019.

Es tracta d’un web intuïtiu on l’usuari hi trobarà tota la informació corporativa: empresa; missió, visió i valors; equip directiu i consell assessor; socis estratègics i científics;  responsabilitat social, així com una pàgina dedicada a la captació de talent.

També es dedica un apartat rellevant a l’actualitat: les últimes notícies de la companyia i un blog per ampliar el coneixement de la recerca i desenvolupament de GoodGut i també de les malalties digestives en global.

Innovació basada en la microbiota intestinal

 El know how de GoodGut gira entorn de l’estudi de la microbiota intestinal dels individus ja que és determinant en el sistema immunitari de l’intestí i el desenvolupament de les malalties digestives. L’empresa ofereix solucions tecnològiques pioneres que permetran obtenir un diagnòstic mèdic més ràpid, fiable i econòmic que els mètodes existents, així com teràpies per millorar la qualitat de vida dels pacients amb una salut digestiva compromesa.

GoodGut es va crear el 2014 com a spin-off de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta de la mà de Mariona Serra, Xavier Aldeguer i Jesús Garcia-Gil. L’empresa està situada al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona i forma part de CataloniaBio, l’associació d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida i la salut a Catalunya.