19 maig

Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals (Crohn)

Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestinals (Crohn)

Avui és el Dia Mundial de les Malalties Inflamatòries Intestimals (MII), un conjunt de trastorns crònics de causa desconeguda que afecten l’aparell gastrointestinal de més de 2,5 milions de persones a Europa. A Espanya se’n diagnostiquen entre 150 i 250 casos cada 100.000 persones i són les més comunes la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. En aquest post ens centrarem en la primera.

El Crohn causa la inflamació d’una part dels intestins tot i que són més freqüents al tram final de l’intestí petit, també anomenat ili. La majoria d’estudis la consideren una malaltia autoimmune, però se’n desconeixen les causes. Els científics han aïllat alguns factors de risc: el principal és un component genètic (un 20% dels pacients tenen un familiar afectat) i els altres, la contaminació, l’hàbit de fumar o l’estrès.

Els principals símptomes del Crohn són els moviments intestinals freqüents, la diarrea i els dolors abdominals. Altres indicadors són el dolor articular, la inflamació dels ulls o la boca, i les lesions cutànies. La dificultat que tenen els intestins afectats d’absorbir els nutrients pot produir anèmia, pèrdua de pes i fatiga. És habitual que els pacients tinguin fístules, fissures i úlceres durant els períodes més actius, ja que la malaltia es desenvolupa en brots intercalats per períodes de baixa intensitat, per tant, la simptomatologia és molt variable.

La malaltia de Crohn afecta per igual homes i dones i se sol desenvolupar durant la joventut (la majoria de diagnòstics es fan entre els 15 i 35 anys). A causa del seu component genètic la prevalença és diferent entre ètnies, per exemple, a Europa occidental la incidència és d’uns 6,3 casos per cada 100.000 habitants mentre que a Europa de l’Est és de 3,3 casos per cada 100.000 persones, segons la US National Library of Medicine National Institutes of Health.

Els tractaments actuals no van destinats a curar-la sinó a alleujar-ne els símptomes i allargar-ne els períodes d’inactivitat. Els dos tipus de medicaments més utilitzats són els corticoesteroides i els aminosaliciats. En el cas que aquests no siguin efectius, es recepten immunomoduladors i teràpies biològiques. No hi ha una teràpia establerta sinó que s’adapta a cada persona. En casos extrems, els pacients són operats per reparar o extirpar la part de l’intestí afectat.

Nou mètode diagnòstic no invasiu

GoodGut està desenvolupant un mètode no invasiu per a la detecció de malalties inflamatòries intestinals com la de Crohn que es troba en fase d’estudi clínic amb pacients de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. Es diu RAID-CD i es basa en un sistema patentat que identifica biomarcadors a la femta que permetrà tant la detecció precoç com l’anticipació dels brots de la malaltia amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la pauta terapèutica. D’aquesta manera, es vol aconseguir un tractament més específic i eficaç que eviti la necessitat d’operacions quirúrgiques invasives a llarg termini. “El RAID-CD permetrà un seguiment i control més eficient de la malaltia, així com un increment de la qualitat de vida del pacient”, afirma el doctor Xavier Aldeguer, cofundador i director mèdic de GoodGut i cap del Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Entre els seus potencials beneficis hi ha “una reducció del nombre de colonoscòpies i un augment de la eficàcia dels tractaments utilitzats”.

El prebiòtic terapèutic de GoodGut

GoodGut també està desenvolupant Previpect, un prebiòtic terapèutic que propicia el creixement selectiu dels microorganismes beneficiosos que tenim a la mateixa flora intestinal la qual cosa permet compensar de manera eficient la disbiosis que presenten aquests pacients, reduir el nombre de brots i augmentar la eficàcia dels tractaments. Aquest prebiòtic pot representar un canvi conceptual en el control de les malalties inflamatòries intestinals. En ser un prebiòtic, la fase reguladora és més àgil i permetrà treure el producte al mercat en un període de temps més curt que un fàrmac. GoodGut espera que Previpect estigui disponible l’any 2019.