15 set.

Goodgut participarà a Biospain 2016 a Bilbao

Goodgut participarà a Biospain 2016 a Bilbao

Establir contactes amb futurs socis industrials per a l’innovador sistema no invasiu de detecció precoç del càncer colorrectal (RAID-CRC), aquesta és la fita que s’ha marcat Goodgut en la seva visita a Biospain 2016, entre d’altres esdeveniments del sector els propers mesos.

Biospain, que es farà del 28 al 30 de setembre a Bilbao de la mà de l’Associació Espanyola de Bioempreses (Asebio), s’ha consolidat com a punt de trobada de la biotecnologia a l’Estat espanyol on participaran més de 850 empreses i inversors de 37 països.

Inici de l’estudi clínic a cinc hospitals de Catalunya

El RAID-CRC ha obtingut recentment finançament del programa Retos 2016 del Ministeri d’Economia i Competitivitat. D’altra banda, aqest setembre es finalitzarà la fase de validació clínica amb 500 pacients a l’Hospital Univeristari Dr. Josep Trueta, l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia, l’Hospital Universitari de Vic i l’Hospital de Santa Caterina de Girona. “Analitzarem diferents poblacions de risc i això ens permetrà definir més específicament a qui s’adreça el producte” explica Mariona Serra, CEO de Goodgut. També s’ha entrat en fases nacionals de la PCT (Patent Cooperation Treat).

El mètode de cribratge actual és el test de sang oculta en femtes (TSOF), però no està resultant efectiu ja que no és suficientment específic i no aconsegueix detectar els adenomes previs a la fase simptomàtica del CCR. El nou sistema que està desenvolupant Goodgut es basa en marcadors bacterians en femtes i permetrà prediagnosticar el càncer de còlon i determinar-ne el risc en etapes prèvies.

Agenda una reunió i t’explicarem el producte (partneringONE®)