picture


Mercat global

  • 50 milions de persones al món i 3 milions de persones a Europa es veuen afectades per la malaltia inflamatòria intestinal (MII), que té un cost sanitari directe de 4,6 a 5,6 mil milions d'euros anuals.
  • El diagnòstic de la MII, com la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, sol ser lenta i està basat en paràmetres clínics vagues.
  • A més de la MII, la síndrome de l'intestí irritable (SII) és una de les 10 malalties més difícils d'identificar segons la llista de Fleming.
  • S'estima que fins al 45% dels pacients esperen més d'un any per al diagnòstic d'aquestes patologies, mentre que fins al 17% esperen més de cinc anys.

La nostra proposta

La MII i la SII es caracteritzen per períodes intermitents de brots i cap activitat o remissió, cosa que complica el seguiment amb un tractament agressiu i tècniques invasives.

Gràcies a la nostra RAID-CD disruptiva, un diagnòstic eficient, ràpid i no invasiu es pot realitzar mitjançant una prova de femta d'alta sensibilitat i especificitat per distingir entre la malaltia de Crohn, la colitis ulcerosa i la síndrome de l'intestí irritable, sense necessitat d'una colonoscòpia.

Predicció del tractament: l'equilibri microbiològic pot determinar la resposta a un enfocament terapèutic com el tractament anti-TNF o la recaiguda post-cirurgia en pacients amb malaltia de Crohn. A través de la signatura bacteriana específica de RAID-CD, podem determinar la seva resposta abans que el pacient comenci el tractament, la qual cosa ajuda a tractar amb eficàcia la pauta terapèutica.

RAID-CD millorarà significativament la qualitat de vida dels pacients.